Sun Saunan videosarjan ohjeilla teet saunan alusrimoituksen eli koolauksen kerralla oikein. Saunan katon ja seinien koolaus kannattaa suunnitella hyvin, jotta ilman kierto paneelin ja höyrysulun välissä toimii esteettä.

Huomioi saunan paneloinnin suunta koolatessa

Seinien panelointi voidaan tehdä joko vaakasuoraan tai pystyyn. Pystysuuntaan paneloitaessa paneelien alle täytyy tehdä ristikoolaus. Vaakapaneelia asennettaessa riittää yksinkertainen pystykoolaus.

Koolausrimoilla tehdään alumiinipaperin ja seinäpaneelin väliin tuuletusrako. Lauteiden kiinnittämisen helpottamiseksi kannattaa kiinnittää tuki vanerista tai laudasta. Huomioi myös kiukaan mahdollinen seinäkiinnityksen vahvike.

Kattokoolauksien asentaminen

Katon koolauksen tarkoitus on varmistaa ilman kierto kattopaneelin ja höyrysulun välissä sekä toimia paneelin naulausalustana.

  1. Huolehdi, etteivät koolauksien päät puhkaise höyrysulkua, höyrysulku on mahdoton tiivistää jälkikäteen.
  2. Kiinnitä koolaus runkoon riittävästi, joko kampanaulalla tai ruuveilla.

Katso video saunan kattokoolauksesta YouTubessa »

Saunan seinien koolaus

Seinien koolauksien tehtävänä on tuulettaa seinärakenne paneelin ja höyrysulun välistä. Videolla nähtävässä kohteessa seiniin tehdään ristikoolaus, jotta paneelin ja seinille nostetun laatan välille saadaan riittävä tuuletus.

  1. Seinien pystykoolaus ei saa olla kiinni kattokoolauksessa, muuten koolauspuu näkyy tuuletusraosta.
  2. Asenna pystykoolauksen yläpää 15 mm alemmaksi kuin kattokoolauksen alapinta.
  3. Vaakakoolauksessa on muistettava jättää rimoitukseen tuuletusaukkoja.

Katso video saunan seinien koolauksesta YouTubessa »