Kiuassuoja estää horjahtamisesta johtuvat tapaturmat.