1. REKISTERINPITÄJÄ

 • Nimi: Sun Sauna Oy
 • Kotipaikka: Jyväskylä, Suomi

 

 • Osoite: Kuormaajantie 40, 40320 Jyväskylä
 • Y-tunnus: 1099539-8

2. TIETOSUOJASTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Jarkko Nieminen

Yhteystiedot: Kuormaajantie 40, 40320 Jyväskylä, jarkko.nieminen@sunsauna.fi

3. REKISTERIN NIMI

Sun Sauna asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTA JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietolain (523/1999) 19§ mukainen suoramarkkinointirekisteri.

Henkilö on rekisteröitynyt Sun Sauna asiakkaaksi, tilannut Sun Saunan uutiskirjeen, ostanut Sun Sauna tuotteita tai osallistunut Sun Sauna järjestämään tilaisuuteen, kilpailuun tai arvontaan.

Rekisterin käyttötarkoitus on Sun Saunan asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilausten ja verkkokauppatilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Sun Saunan toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja kohdennettuun markkinointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Sun Sauna omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Mikäli et halua saada viestintää tai markkinointia palvelun kautta, olethan yhteydessä palveluntarjoajan sähköpostiin osoitteessa info@sunsauna.fi

Sun Sauna saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen ja jälkimarkkinointiin yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Sun Saunan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Tunnistautumistiedot tai henkilötunnus (tilauksen yhteydessä)
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tarjouksista ja tilauksista
 • Tiedot asiakkaan tuotteista, rekisteröinneistä sekä yhteydenpidosta Sun Sauna asiakaspalveluun

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään ja tämän suostumuksesta.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille seuraavissa tapauksissa:

 • Lainsäädännön vaatiessa
 • Palveluntarjoajalle Palvelun teknistä toteuttamista ja kehittämistä varten
 • Kun vilpittömässä mielessä uskomme, että tiedon luovuttaminen on tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi, rekisteröidyn ja muiden turvaamiseksi, petosten tutkimiseksi tai vastataksemme viranomaisten pyyntöihin.

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä paitsi, jos lain tai osapuolten sopimukseen perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien mukaan olemme velvollisia säilyttämään tiedot.  

10. REKISTERIN SUOJAUS

Henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä tietoihin sekä vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta käsittelyltä riittävin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin tietoihinsa ja oikeus tarkastaa, korjata ja päivittää itseänsä koskevat tiedot. Jos rekisteröity ei halua omia tietojaan Sun Saunan asiakasrekisteriin, hän voi pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.

Rekisteröidyllä on soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus siirtää itseänsä koskevat tiedot järjestelmästä toiseen, eli saada omat henkilötiedot jäsennellyssä ja yleisesti käytössä olevassa muodossa ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle.

Yllä mainitut pyynnöt voi osoittaa Sun Saunan tietosuoja asioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity katsoo, että lakisääteisiä oikeuksia on rikottu, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus kansalliselle tietosuojaviranomaiselle tai muulle Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiselle.

Suomessa valvovana viranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot oheisen linkin kautta.